NORDISK SCIENCE CENTER FORBUND
NORDIC SCIENCE CENTRE ASSOCIATION